Fjends Kunstforening - historien

Fjends Kunstforening blev i 1980 stiftet af Jørgen Sørensen, Sjørup. I en annonce i Fjends Herreds folkeblad efterlyste han folk med interesse for kunst og musik til at danne en forening.

Foreningen blev grundlagt på Stoholm Kro med bestyrelse og vedtægter den 10. november 1980. Foreningens navn blev Fjends Kunst- og Musikforening. Foreningens mål var primært at fremme interessen for kunst og musik.

Allerede i 1981 blev den første ”Amatørkunstnernes Forårsudstilling” arrangeret. Dette arrangement har siden været Fjends Kunstforenings ”varemærke”.

Amatørkunstnernes Forårsudstilling blev afholdt første gang i marts 1981 på Mønsted skole. Allerede dengang var konceptet en censurering, hvor censorerne var villige til at give hver enkelt udstiller vejledning og bedømmelse af de udstillede værker.

Fra 1988 til 2007, hvor Lotte Bø takkede af efter 21år som formand, blev der afholdt Amatørkunstnernes Forårsudstilling på Stoholm skole.

Gennem alle årene er antallet af udstillere vokset og i de sidste år på Stoholm skole blev der indført lodtrækning om pladserne. I 2009 blev udstillingen derfor flyttet til Stoholm Fritids- og Kulturcenter.
I 2020 udstillede 135 udstillere fra hele landet 684 værker på Forårsudstillingen. Det store antal betød, at en del udstillere blev sat på venteliste.

Undervejs har foreningen skiftet navn til Fjends Kunstforening og den årlige udstilling kaldes ganske enkelt for Forårsudstillingen.

Censureringen på udstillingen, hvor fem censorer tildeler ”blå mærker” til de værker, som efter deres mening hører til udstillingens bedre, tiltrækker kunstnere fra hele landet samt enkelte fra udlandet.
I forbindelse med udstillingen kan de enkelte udstillere få råd og vejledning hos censorerne.

Forårsudstillingen 2020

Medlemskab

Vedtægter