Du skal være betalende medlem af Fjends Kunstforening for at udstille på Forårsudstillingen.

Indmeldelse: Send dit navn, adresse, email-adresse og telefonnr./mobilnr. til: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Oplysningerne bruges til at kontakte dig og vi anvender dem i udstillingskataloget i forbindelse med udstillingen.

 

Kontingentet for 2022:    250kr.

Nye medlemmer betaler ved indmeldelse i foreningen.

Betaling foregår til:

Foreningens konto: Reg.nr.: 9318 Kontonr.: 322 56 08643 (Sparekassen Kronjylland, Viborg afd.)

HUSK ved indbetalingen at angive navnet på den person medlemskabet drejer sig om! - eller din email adresse og/eller tlf.nr. - det letter arbejdet med at finde frem til betaleren.

Har du fået ny adresse eller ny email-adresse, modtager vi gerne en opdatering.

 

N.B.: Kontingentet dækker medlemskab af Fjends Kunstforening for året 2022. Medlemskabet fortsætter indtil medlemmet er et år bagud med betaling af kontingent. Derefter slettes medlemskabet. Det er muligt efterfølgende at blive modtager af nyhedsmail og på den måde følge foreningen videre frem.