Fjends Kunstforening

Forårsudstillingen

28,15,0,50,1
25,600,60,1,5000,1000,25,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,0,0,1,30,10,5,0,0,0,10,0,1
Forårsudstillingen - Fjends Kunstforening
Forårsudstillingen - Fjends Kunstforening
Deltager i ArtoLab 2023 med Street intervention characters
Alice Occhiali og Valerio Peroni - Váli Theatre Lab/ Odin Teateret
Alice Occhiali og Valerio Peroni - Váli Theatre Lab/ Odin Teateret
Forårsudstillingen
Forårsudstillingen
Carsten Hansen, Stoholm - Tegning
Carsten Hansen, Stoholm - Tegning
Kurt Kyed spiller guitar ved Amatørkunstnernes Forårsudstilling 2007
Kurt Kyed spiller guitar ved Amatørkunstnernes Forårsudstilling 2007
ArtoLab 2023
ArtoLab 2023
Mogenstrup Fotomuseum viser udvalgte kameraer fra samlingen på 2000 unikke fotogtrafiapperater
Mogenstrup Fotomuseum
Mogenstrup Fotomuseum
Forårsudstillingen
Forårsudstillingen
Forårsudstillingen 2022
Forårsudstillingen 2022
Der gøres klar til udstilling
Der gøres klar til udstilling
Forårsudstillingen
Forårsudstillingen
Åbningstale ved Forårsudstillingen 2018
Åbningstale ved Forårsudstillingen 2018
Forårsudstillingen
Forårsudstillingen
Forårsudstillingen 2020
Forårsudstillingen 2020
Foto * Sara Holst * Forårsudstillingen
Foto * Sara Holst * Forårsudstillingen
Croquis - et tilbud ved ArtoLab 2023
Croquis - et tilbud ved ArtoLab 2023
Stoholm Vandrerhjem * Overnatning for udstillere langvejs fra
Stoholm Vandrerhjem * Overnatning for udstillere langvejs fra
Forårsudstillingen
Forårsudstillingen
Forårsudstillingen
Forårsudstillingen
Forårsudstillingen
Forårsudstillingen
Forårsudstillingen
Forårsudstillingen
Stoholm Vandrerhjem ligger ved siden af udstillingsstedet
Stoholm Vandrerhjem ligger ved siden af udstillingsstedet
Argentinsk tango er godkendt af FN/Unesco som en del af verdens kunst- og kulturarv
Argentinsk tango er godkendt af FN/Unesco som en del af verdens kunst- og kulturarv
Safe * Lars Kjeldsen Hammel
Safe * Lars Kjeldsen Hammel
Svirreflue * Årets foto 2021 i Fjends Fotoklub
Svirreflue * Årets foto 2021 i Fjends Fotoklub
Borgmester i Viborg, Ulrik Vilbek holder åbningstalen i 2018
Borgmester i Viborg, Ulrik Vilbek holder åbningstalen i 2018
Caroline Fjerbæk spiller ved Forårsudstillingen
Caroline Fjerbæk spiller ved Forårsudstillingen
Der gøres klar til modtagelse af værker
Der gøres klar til modtagelse af værker
Forårsudstillingen
Forårsudstillingen
René Henriksen, Laanum * Rød, gul og grøn * Forårsudstillingen 2011
René Henriksen, Laanum * Rød, gul og grøn * Forårsudstillingen 2011
Stoholm Fritids- og Kulturcenter
Stoholm Fritids- og Kulturcenter
Forårsudstillingen
Forårsudstillingen
Kornblomsten i Stoholm deltager i ArtoLab 2023
Kornblomsten i Stoholm deltager i ArtoLab 2023

Generalforsamlingen 2022


Lørdag den 12. marts 2022 kl. 11.00

Dagsorden ifølge vedtægterne

Referat

1 Valg af dirigent

Preben blev valgt som dirigent. Preben konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og var beslutningsdygtig.

2 Formandens beretning

Udstillingen i 2021 blev aflyst grundet covid19. Året blev derfor også gjort kontingentfrit og indbetalinger, der var blev overført til 2022.

I 2020 havde foreningen 167 medlemmer. 136 kunstnere var repræsenteret på udstillingen, heraf deltog 77 for 1. gang. Udstillingen indeholdt i alt 691 værker. Censorerne var Pia Viborg, Kurt Kyed, Knud Steffen Nielsen, Bo Gorzelak Pedersen, Ruth Kudsk Jørgensen.

3 Fremlæggelse af regnskabet

Regnskaberne for 2020 og 2021 skal ses samlet jvfr. punkt 2. Regnskabet i 2020 udviste et lille underskud ca. 10.000 kr., som således skal ses i sammenhæng med et overskud på ca. 18.000 kr. i 2021.

Regnskabet er vedhæftet til orientering.

Der var ved generalforsamlingen spørgsmål til behovet for den forholdsvis store kassebeholdning på ca. 128.000 kr., der giver anledning til betaling af negativ rente. Årsagerne hertil er flere, men det skyldes primært et ønske om at kunne afholde en udstilling uden at være bekymret for om de tilknyttede udgifter kan dækkes af indtægterne ved udstillingen. Herudover kan der blive behov for renovering/ nyanskaffelse af spanske vægge på et tidspunkt.

4. Fastsættelse af kontingent

Kontingentet fastholdes på 250 kr. årligt

5. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse

René Henriksen og Johanne Dahlgaard trådte tilbage. Tove Andreasen modtog ikke genvalg

Følgende blev genvalgt/valgt

Jens Christian Vestergaard modtog genvalg
Pia Mikkelsen modtog genvalg
Janni Retoft modtog genvalg
Rikke Kløjgaard Rothmann blev valgt som nyt medlem i bestyrelsen
Lotte Hytting blev valgt som nyt medlem i bestyrelsen
Anni Bjerregaard Nielsen blev valgt som nyt medlem i bestyrelsen

7. Valg af suppleanter

Kirsten Rogild modtog genvalg
Jette Grandjean blev valgt som ny suppleant til bestyrelsen

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

Birgit Ahle blev valgt som ny revisor
Der var ikke andre kandidater til posten i Generalforsamlingen. Generalforsamlingen pålagde derfor bestyrelsen at finde en revisor og en suppleant inden 1. september 22.

Efterfølgende har Johnny Auchenberger takket ja til posten som revisor.

9. Eventuelt

Der var ingen punkter under eventuelt.

 


Vedtægter for Fjends Kunstforening

Stoholm Vandrerhjem

En mulighed for dem, der kommer langvejs fra
Pusterum for forpustede udstillere.....
Højt til loftet
Lyst og luftigt
Det nødvendige rum på alle værelserne
Hovedbygningen, hvor Forårsudstillingen afholdes
Rasteplads for trætte udstillere
Spillebulen - hvis ellers tiden tillader det
Et smukt voliere for Forårsudstillingens trækfugle
Links til medlemmernes hjemmesider
Links til andre kunstforeningers hjemmesider

Fjends Kunstforening
Forårsudstillingen
Email: kontakt@fjendskunstforening.dk