Fjends Kunstforening

Forårsudstillingen


GDPR
- cookies og personoplysningerCookies

Der bruges kun cookies i det omfang, det er strengt nødvendigt. P.t. bruges to cookies for at Joomla programmet og hjemmesiden kan fungere. Der indsamles ingen oplysninger om besøgende på hjemmesiden.

Test af hjemmesidens brug af cookiesPrivatliv

Alle brugere af hjemmesiden forbliver anonyme og der indsamles og gemmes ingen oplysninger af nogen art. Hverken i form af cookies eller andet, som evt. kan bruges til markedsføring eller på enden måde lede tilbage til brugeren.

Personoplysninger i form navn, adresse, telefonnr., emailadresse m.m. afgivet i forbindelse med brugen af formularfelterne her på foreningens hjemmeside, anvendes udelukkende i kontakten til den pågældende bruger og internt i det omfang, det er nødvendigt i forbindelse med foreningens drift og aktiviteter. Personoplysninger udveksles hovedsageligt mellem formand, sekretær og kasserer.

Ingen personoplysninger videregives til "tredjepart" med mindre den omhandlede person har givet skriftligt tilsagn om, at udleveringen må finde sted. Det kan for eksempel være i forbindelse med, at en køber til et kunstværk ønsker kontakt til et medlem af foreningen eller fælleskørsel til og fra foreningens arrangmenter.Sikkerhed

Personoplysninger indsamlet via hjemmesidens formularfelter gemmes kun midlertidigt i hjemmesidens database, der fungerer som backup indtil den dataansvarlige manuelt har overført oplysningerne til foreningens medlemskartotek.

Medlemskartoteket, indeholder ud over personoplysningerne også tilmeldingerne til foreningens årlige udstilling. Oplysningerne bruges med udstillernes samtykke i udstillingskataloget.

Medlemskartoteket rummes i en of-line database på en ekstern harddisk i forbindelse med en stationær pc og er ikke tilgængeligt vie internettet. PC'en er sikret med et Antivirusprogram og med firewall samt VPN (Virtuel Private Network) m.m. Backup af databasen gemmes i en brandsikker boks.

Alle oplysninger vedrørende et medlem af foreningen slettes efter et års kontingentrestance. Altså efter to år, med mindre medlemskabet fornyes eller medlemmet ønsker at modtage foreningens nyhedsmail og derved beholde kontakten til foreningen. Indsigt og klager

Foreningens medlemmer har jvf. GDPR reglerne ret til indsigt i og ret til at gøre indsigelse mod, at oplysningerne anvendes og hvordan. Du har ret til at få rettet eller slettet oplysninger. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til anvendelsen af de personoplysninger du har afgivet i forbindelse med medlemskab, deltagelse i foreningens aktiviteter. Du kan f.eks. begrænse hvilke oplysninger vi bringer i udstillingskataloget eller klage over hvilke personoplysninger foreningen ligger inde med vedrørende netop dig.

Henvendelse kan ske til foreningens "Dataansvarlig"

Hvis du vil klage over behandlingen af dine personoplysninger, har du også mulighed for at kontakte Datatilsynet.Blog med links til medlemmernes hjemmesider   
Blog med links til andre kunstforeningers hjemmesider


Viborg Kommune - om Stoholm      Flagermuseland.dk      Daugbjerg Kalkgruber      Mønsted Kalkgruber      Daugbjerg Minilandsby og Gl. Vandmølle       Stoholm Borgerforening      Æ Fjandboarkiv      Stoholm Fritids- og Kulturcenter     Stoholm IF  Fjends Kunstforenings logo - to pensler stukket gennem hullet i en palet