Fjends
Kunstforening
Forårsudstillingen

Headerbillede på Fjends Kunstforenings hjemmeside

Sitemap  Oversigt over link                        

Medlemskab & kontingent

Du skal være betalende medlem af Fjends Kunstforening for at udstille på Forårsudstillingen.

Medlemmer får besked om udstillingsstart i begyndelsen af januar måned.

Indmeldelse: Udfyld og send formularen nederst på siden.

Oplysningerne bruges i kontakten med dig og vi anvender dem i udstillingskataloget i forbindelse med udstillingen, så evt. interesserede kan kontakte dig.

Kontingentet for 2023: 250kr.

Betaling foregår til:

Foreningens konto: Reg.nr.: 9318 Kontonr.: 322 56 08643 (Sparekassen Kronjylland, Viborg afd.)

HUSK! ved indbetalingen at angive navnet på den person medlemskabet drejer sig om! - eller din email adresse og/eller tlf.nr.

Hvis du har fået et medlemsnummer må det gerne anvendes ved indbetalinger.

Har du fået ny adresse eller ny email-adresse, modtager vi med glæde en opdatering.

N.B.: Kontingent betalt efter Forårsudstillingen den 12. & 13. marts 2022, dækker medlemskab af Fjends Kunstforening for året 2023. Medlemskabet fortsætter jvf. vedtægterne indtil medlemmet er et år bagud med betaling af kontingent. Derefter slettes medlemskabet. Det er muligt efterfølgende at blive modtager af nyhedsmail og på den måde følge foreningens aktiviteter videre frem.


Bliv medlem

Hvis du ønsker at blive medlem af Fjends Kunstforening, bedes du udfylde og sende formularen herunder. Oplysningerne bruger vi udelukkende i kontakten til dig og i forbindelse med udstillingskataloget.

 

 

Bliv medlem - udfyld formularen og send!

Fjends Kunstforening
Forårsudstillingen
Email: kontakt@fjendskunstforening.dk