Fjends Kunstforening

Forårsudstillingen

Tangbilleder - Forårsudstillingen 2023 * Bente Fisker, Hadsund

Medlemskab & kontingent

Du skal være betalende medlem af Fjends Kunstforening for at udstille på Forårsudstillingen.

Medlemmer og modtagere af nyhedsmails får besked om udstillingsstart i begyndelsen af januar måned!

Kontingentet skal jævnfør vedtægterne betales forud for det kommende år.

Nye medlemmer betaler i forbindelse med indmeldelse i foreningen.

 

Indmeldelse  Udfyld og send formularen nederst på siden.

Kontingentet for resten af 2023 og hele 2024:  250kr.

Betaling foregår til:

Foreningens konto: Reg.nr.: 9318 Kontonr.: 322 56 08643 (Sparekassen Kronjylland, Viborg afd.)

IBAN nr.: DK6592983225608643
BIC-kode: KRONDK22

Foreningens kassererEr du allerede medlem:  
Få tilsendt en mail med dit medlemsnummer samt kontingentstatus! 

eller send en mail til kontakt@fjendskunstforening.dk - vi returnerer mailen med dit medlemsnummer og kontingentstatus snarest.

Medlemsnummeret må gerne anvendes ved indbetalinger!

Nye medlemmer får tilsendt medlemsnummer ved indmeldelse i foreningen.

Har du fået ny adresse eller ny e-mailadresse, modtager vi med glæde en opdatering.


N.B.: Kontingent betalt efter Forårsudstillingens start den 11. marts 2023, dækker medlemskab af Fjends Kunstforening for resten af året 2023 + hele 2024. Medlemmer får gratis adgang + gratis katalog i forbindelse med Forårsudstillingen 2024!

Medlemskabet fortsætter jvf. vedtægterne indtil du er i et års kontingentrestance. Derefter slettes medlemskabet. Det er muligt efterfølgende at blive modtager af nyhedsmails og på den måde at holde kontakten og følge foreningens aktiviteter videre frem.

Bliv medlem!

Hvis du ønsker at blive medlem af Fjends Kunstforening, bedes du udfylde og sende formularen herunder. Oplysningerne bruger vi udelukkende i kontakten til dig samt internt i foreningens administration og i forbindelse med udstillingskataloget. 

 

Bliv medlem - udfyld formularen og send!

Når du udfylder og sender formularen til Fjends Kunstforening samtykker du i, at de afgivne oplysninger må opbevares af foreningens dataansvarlige og anvendes i kontakten til dig samt internt i foreningens administration. Hovedsageligt mellem formand, kasserer og sekretær - og i forbindelse med udstillingskataloget. Kataloget indeholder de oplysninger, som fremgår af tilmeldingsformularen til Forårsudstillingen. Du kan til enhver tid få indsigt i hvilke oplysninger foreningen ligger inde med samt få dem berigtiget eller slettet, hvis du ønsker det. I tilfælde af, at en person ønsker at komme i kontakt med dig, indhenter vi din tilladelse til at videregive dine kontaktoplysninger. Alle oplysninger slettes efter et års kontingentrestance - altså efter to år medmindre du ønsker at blive modtager af foreningens nyhedsmails.

 

Spørgehjørnet

Fjends Kunstforening har medlemmer over hele landet. Hvert år skal der findes 60-80 nye medlemmer for at holde Forårsudstillingen kørende. Derfor vil vi gerne vide lidt om, hvor eller hvordan du første gang blev opmærksom på Fjends Kunstforening og Forårsudstillingen. Det er ikke noget du behøver at gøre, men det kan hjælpe os i den måde vi finder nye medlemmer på. På forhånd tak for hjælpen!

Hvor opdagede du Fjends Kunstforening og Forårsudstillingen?

N.B.: Oplysningerne bruges udelukkende til at få et lille indblik i, hvordan vore medlemmer har fundet ud af, at Fjends Kunstforening og Forårsudstillingen eksisterer. Email-adresse og postnummer gemmes ikke sammen med dine svar, men anvendes udelukkedende som kontrol af, at du er medlem af foreningen.

 

Blogs med oversigt over links

Blog med oversigt over links til medlemmernes hjemmesider   
Blog med oversigt over links til andre kunstforeningers hjemmesider


Find vore medlemmers samt andre kunstforeningers hjemmesider ved hjælp af søgefunktionen øverst på siden.

KUNST ETAGERNE HOBRO

Billedet er et link til hjemmesiden for KUNST ETAGERNE HOBRO

 

Sammenslutningen
Vestjyske Kunstnere

Vestjyske Kunstneres nyheds side

Links til medlemmernes hjemmesider
Links til andre kunstforeningers hjemmesider


Fjends Kunstforening

Forårsudstillingen
Email: kontakt@fjendskunstforening.dk

No cookies!