e-katalog
Forårsudstillingen 2024

Oversigt over udstillere, værker, priser, titler m.m.
Omtale af censorer og åbningstaler
Program
Kort over lokaler

Oversigt over udstillingen

De farvede bogstaver Æ,G,H,.... osv. er sektionsbogstaver (en gruppe af spanske vægge eller plads på hallens  ydervægge). Bogstaverne går igen i kataloget ved udstillernes navne.

Hver udstiller har et udstillernummer. På kortet over udstillingen er det de sorte tal ved sektionerne.

Hvert værk har et værknummer i kataloget. Det er de små sorte tal ved/under værkerne. Disse numre fremgår i kataloget ud for oplysningerne om hvert værk.